ఎంటీఎస్ పార్ట్ టైమ్ ఉద్యోగులు తమ సమస్యలపై మంత్రి అమరనాథరెడ్డి కి వినతి

Mrs. Amarnathra Reddy heard about their problems in the part of MTs part time employees

Mrs. Amarnathra Reddy heard about their problems in the part of MTs part time employeesMrs. Amarnathra Reddy heard about their problems in the part of MTs part time employees

Date:19/05/2018

పలమనేరు ముచ్చట్లు:

ఎంటీఎస్ పార్ట్ టైమ్ ఉద్యోగులు తమ సమస్యలపై మంత్రి అమరనాథరెడ్డి కి శనివారం వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు. వారి సమస్యలను సావధానంగా విన్న మంత్రి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కారానికి చొరవ చూపుతామని తెలియజేశారు.

 

Tags; Mrs. Amarnathra Reddy heard about their problems in the part of MTs part time employees

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *