శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ముఖేష్ కుమార్ మినా.

తిరుమల ముచ్చట్లు:

 

కుటుంబ సభ్యులతో కలసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రాష్ట్ర ఎన్నికల ముఖ్యకార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మినా.

 

Tags: Mukesh Kumar Mina who visited Srivara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *