శ్రీ బోయకొండ గంగమ్మను దర్శించుకున్న నూతనకాల్వ తాయరమ్మ , శ్రీనాథరెడ్డి

Nekalavai Thayaramma, Srinath Reddy who visited Sri Boyakonda Ganga

Nekalavai Thayaramma, Srinath Reddy who visited Sri Boyakonda Ganga

Date:19/08/2018

పుంగనూరుముచ్చట్లు:

పుంగనూరు రూరల్ ప్రసన్నయ్యగారిపల్లి నందు శ్రీ బోయకొండ గంగమ్మ ఆలయ ప్రతిష్టకు ముఖ్య అతిథిలుగా  తాయారమ్మ , శ్రీనాథ్ రెడ్డి హాజరై ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

20 వ తేదీని బ్రాహ్మణ సంక్షేమ దినోత్సవము గా పాటించాలి.

Tags: Nekalavai Thayaramma, Srinath Reddy who visited Sri Boyakonda Ganga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *