వ్యవసాయ సహాయ సంచాలకుల కార్యాలయ నూతన భవనం ప్రారంభం

Nellore: Agriculture Minister Somireddy Chandramohan Reddy opened a new office of farmers' assistant office at Wayanad in the Udayagiri constituency

Nellore: Agriculture Minister Somireddy Chandramohan Reddy opened a new office of farmers' assistant office at Wayanad in the Udayagiri constituency

Date:13/04/2018

నెల్లూరు ం ప్రారంభం

ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలోని వింజమూరులో వ్యవసాయ సహాయ సంచాలకుల కార్యాలయ నూతన భవనాన్ని ప్రారంభించినప వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి

Tags: Nellore: Agriculture Minister Somireddy Chandramohan Reddy opened a new office of farmers’ assistant office at Wayanad in the Udayagiri constituency

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *