ఏపి నూతన సీఎస్‌గా నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ IAS

ఏపి నూతన సీఎస్‌గా నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ IAS

అమరావతి ముచ్చట్లు:

ప్రస్తుత CS Dr KS జవహరెడ్డి IAS ని ట్రాన్స్‌ఫర్ చేస్తూ… అయన స్థానంలో 1987బ్యాచ్ సీనియర్ IAS అధికారి నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ ను నియమిస్తూ.. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు.

 

Tags: Nirab Kumar Prasad IAS as new CS of AP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *