యం .షాజహాన్ బాషా గారు సిఎస్ఐ జిఎంసి చర్చి వారి ఆహ్వానం మేరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు పాల్గొనడం జరిగింది.

మదనపల్లి ముచ్చట్లు:

మదనపల్లి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు యం .షాజహాన్ బాషా గారు సిఎస్ఐ జిఎంసి చర్చి వారి ఆహ్వానం మేరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు పాల్గొనడం జరిగింది.

 

Tags:On the invitation of Mr. Shah Jahan Basha CSI GMC Church, special prayers were held.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *