ప్రభుత్వం మారాక తిరుమల కంపార్టుమెంట్ లో ప్రసాదం

తిరుమల ముచ్చట్లు:

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంకి వెళ్లివచ్చిన భక్తులను ఎవరైనా అడిగారా?ఇప్పుడు ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయ్ అక్కడ అని?లాస్ట్ 3 days నుండి చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు భక్తులు అక్కడి ఏర్పాట్లతో, ఇది మార్పు అంటే, నడచి వెళ్లే వారికి దివ్య దర్శనం ఏర్పాట్లుఇది భక్తులకు “పూర్వ వైభవం”

 

Tags: Prasad in Tirumala compartment after change of government

 

By TM-Team

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *