పుంగనూరు మండలం పంచాయతీల వారిగా ఓటర్లు

Punganoor zone panchayat voters

Punganoor zone panchayat voters

Date:21/05/2019

పుంగనూరు ముచ్చట్లు:

మండలంలోని పంచాయతీ, మండల ఎన్నికల కసరత్తు ఓటర్ల జాబితా విడుదలతో పూర్తి కావచ్చింది. మంగళవారం ఎంపీడీవో రాజేందప్రసాద్‌ , ఈవోఆర్‌డి ప్రసాద్‌లు పంచాయతీలు వారిగా ఓటర్ల జాబితాను విడుదల చేశారు. కాగా మండలంలోని 23 పంచాయతీల్లోను మొత్తం 236 వార్డులు ఉన్నాయి. ఇందులో మొత్తం 42,093 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో పురుషులు 20,911, మహిళలు 21,177 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. మహిళల సంఖ్య అధికంగా ఉంది. కాగా మండలంలోని నల్లగుట్లపల్లెతాండ పంచాయతీలో అతి తక్కువుగా 391 మంది ఓటర్లు, 8 వార్డులు కలిపి పంచాయతీగా ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే మండలంలోని వనమలదిన్నె పంచాయతీ 4022 ఓటర్లు కలిగి అతి పెద్ద పంచాయతీగా ఉంది. ఈ పంచాయతీని రెండు పంచాయతీలుగా చేయాలని పలుమార్లు ప్రజలు వినతిపత్రాలు పంపినా ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం గమనార్హం.

పంచాయతీల వారిగా వివరాలు..

పంచాయతీ       వార్డులు              పురుషులు,           స్త్రీలు                     మొత్తం

1. ఆరడిగుంట :   10                    1133                       1041                          2174
2. బండ్లపల్లె         10                    706                          774                          1481 ( ఇతరులు 1)
3. భీమగానిపల్లె   12                    1421                        1513                         2935 ( ఇతరులు 1)
4. బోడేవారిపల్లె  12                      1113                        1102                        2215
5. చదళ్ల               10                      805                         774                         1579
6. చండ్రమాకులపల్లె 12             1261                        1279                       2540
7. ఏతూరు             10                    784                        807                          1592 ( ఇతరులు 1)
8.గుడిసిబండ      10                    999                        1067                        2066
9. మంగళం           12                  1228                       1261                         2490 ( ఇతరులు 1)
10. కుమ్మరనత్తం 10                  819                        798                            1617
11. మాగాండ్లపల్లె   10                  862                        859                           1721
12.మేలుందొడ్డి        8                 492                        517                            1009
13. మిట్టచింతవారిపల్లె 10        755                      781                             1536
14.నల్లగుట్లపల్లెతాండ 8           205                    186                               391
15. వెహోదుగులపల్లె 10           699                   733                              1433 ( ఇతరులు 1)
16.నెక్కుంది              10             1035                  1011                            2046
17.నేతిగుట్లపల్లె         10              922                    917                            1839
18.పాలెంపల్లె            10              856                    881                            1737
19.రాగానిపల్లె             10               961                 1014                             1975
20.సుగాలిమిట్ట          8                409                 447                              856
21.సింగిరిగుంట        10               711                 733                              1444
22.వనమలదిన్నె      14               2020             2002                         4022
23. ఏటవాకిలి             10              715                 680                             1395

 

అంగన్‌ వాడీ కేంద్రాలలో సామాజిక తనిఖీ

Tags: Punganoor zone panchayat voters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *