ప్రత్యేకహోదా ఇవ్వాలంటు పుంగనూరు తెలుగుదేశం పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్‌చార్జ్ వెంకటరమణరాజు పుంగనూరులో సైకిల్‌పై ప్రదర్శన చేశారు.

Special Powers in Punganur Telangana Party Constituency Incharge Venkataramana Raju on bicycle in Punganur.Special Powers in Punganur Telangana Party Constituency Incharge Venkataramana Raju on bicycle in Punganur.

Special Powers in Punganur Telangana Party Constituency Incharge Venkataramana Raju on bicycle in Punganur.

Date:22/04/2018

Tags: Special Powers in Punganur Telangana Party Constituency Incharge Venkataramana Raju on bicycle in Punganur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *