తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం శ్రీలంక అధ్యక్షుడు మహీంద్రరాజపక్స తిరుమల చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా జెఈవో శ్రీనివాసరాజు, పుష్పగుచ్చం ఇచ్చి స్వాగతం పలికి, దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు.

Sri Lankan President Mahindra Rajapaksa reached Thirumala for the visit of Tirumala Sriwari. Jayo Srinivasa Raju, Pulapakuzham welcomed and made arrangements

Sri Lankan President Mahindra Rajapaksa reached Thirumala for the visit of Tirumala Sriwari. Jayo Srinivasa Raju, Pulapakuzham welcomed and made arrangements

Date:27/02/2018

 

Tags: Sri Lankan President Mahindra Rajapaksa reached Thirumala for the visit of Tirumala Sriwari. Jayo Srinivasa Raju, Pulapakuzham welcomed and made arrangements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *