తిరుమలలో తిరుమాడ వీధిలోని అకస్మాత్తుగా తనిఖీ

Suddenly check on Tirumada street in Thirumala

Suddenly check on Tirumada street in Thirumala

Date:23/01/2018

తిరుమల ముచ్చట్లు:

తిరుమల రధసప్తమి సందర్భంగా సీవీ ఎస్ఓ రామకృష్ణ మరియు ఏవి ఎస్ ఓ ఈరోజు ఉదయం తిరుమలలో ని తిరుమాడ వీధిలోని అకస్మాత్తుగా తనిఖీ చేశారు.

Tags : Suddenly check on Tirumada street in Thirumala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *