తిరుమలలో 72,294మందికి శ్రీవారి దర్శనం

తిరుమల ముచ్చట్లు: తిరుమల శ్రీవారిని శనివారం ఉదయం వరకు 72,294 మంది దర్శించుకున్నట్లు ఈవో ధర్మారెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇందులో స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించిన వారు 31,855 మంది ఉన్నారు. స్వామివారి ఆదాయం […]

తిరుమలలో 67,294మందికి శ్రీవారి దర్శనం

తిరుమల ముచ్చట్లు: తిరుమల శ్రీవారిని బుధవారం  ఉదయం వరకు 67,294 మంది దర్శించుకున్నట్లు ఈవో ధర్మారెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇందులో స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించిన వారు 22,765 మంది ఉన్నారు. స్వామివారి ఆదాయం […]

తిరుమలలో 69,294మందికి శ్రీవారి దర్శనం

తిరుమల ముచ్చట్లు: తిరుమల శ్రీవారిని  మంగళవారం  ఉదయం వరకు 69,294మంది దర్శించుకున్నట్లు ఈవో ధర్మారెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇందులో స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించిన వారు23,837మంది ఉన్నారు. స్వామివారి ఆదాయం రూ.4.10 కోట్లు లభించిందని […]