తిరుమలలో 60,517మందికి శ్రీవారి దర్శనం

తిరుమల ముచ్చట్లు: తిరుమల శ్రీవారిని శనివారం  ఉదయం వరకు60,517 మంది దర్శించుకున్నట్లు ఈవో ధర్మారెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇందులో స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించిన వారు 27,788 మంది ఉన్నారు. స్వామివారి ఆదాయం రూ. […]

తిరుమలలో 60,958మందికి శ్రీవారి దర్శనం

తిరుమల ముచ్చట్లు: తిరుమల శ్రీవారినిశనివారం ఉదయం వరకు 60,958 మంది దర్శించుకున్నట్లు ఈవో ధర్మారెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇందులో స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించిన వారు 31,245 మంది ఉన్నారు. స్వామివారి ఆదాయం రూ. […]

తిరుమలలో 60,485మందికి శ్రీవారి దర్శనం

తిరుమల ముచ్చట్లు: తిరుమల శ్రీవారిని శుక్రవారం ఉదయం వరకు 60,485 మంది దర్శించుకున్నట్లు ఈవో ధర్మారెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇందులో స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించిన వారు 23,851 మంది ఉన్నారు. స్వామివారి ఆదాయం […]

తిరుమలలో 60, 110 మందికి శ్రీవారి దర్శనం

తిరుమల ముచ్చట్లు: తిరుమల శ్రీవారిని బుధవారం  ఉదయం వరకు 60, 110 మంది దర్శించుకున్నట్లు ఈవో ధర్మారెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.   స్వామివారి ఆదాయం రూ. 4.43కోట్లు లభించిందని పేర్కొన్నారు. స్వామివారి దర్శనానికి సుమారు […]