సిక్కోలులో 80 మలుపులు… యమ డేంజర్ 

Date:20/08/2019 శ్రీకాకుళం ముచ్చట్లు: రాష్ట్రంలోని రాష్ట్ర రహదారులకు మించి జాతీయ రహదారుల్లో ప్రమాదాలు అధికంగా సంభవిస్తున్నాయి. జాతీయ రహదారుల్లోనే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశమున్న పాయింట్లు అత్యధికంగా ఉన్నాయి. కలకత్తా నుంచి చెన్నై వరకు ఉన్న జాతీయ

Read more