యదేచ్చగా కల్తీలు

Date:19/08/2019 కామారెడ్డి ముచ్చట్లు: కల్తీకి కాదేది అనర్హం అన్నట్లు కల్తీరాయుళ్ల ఆగడాలకు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోతుంది. ఉదయం నిద్రలేచిన మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు ప్రజల అవసరాలన్నీ కల్తీమయం అవుతున్నాయి. ప్రభుత్వాలు ఎన్నిరకాల చర్యలు

Read more