ఇంటర్ తో ముగిసిపోతున్న ఏజెన్సీ చదువులు

Date:15/11/2019 విశాఖపట్టణం ముచ్చట్లు: ఏజెన్సీలో ఐటిడిఎ పరిధిలో బాలురు, బాలికలకు వేర్వేరుగా గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల డిగ్రీ కాలేజీలను ఏర్పాటు చేయాలని గిరిజన విద్యార్థులు, విద్యార్థి సంఘాలు, ప్రజలు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కోరుతున్నారు.

Read more