ప్రతి నియోజకవర్గంలో వ్యవసాయ ప్రయోగశాల

Date:06/12/2019 కడప ముచ్చట్లు: ఎరువులు కూడా నీటిలో కరిగినప్పుడు మాత్రమే అసలా? నకిలీవా? అని తేలేది. రైతులు  విత్తనాలు,  పురుగు మందులు నకలీవని తెలుసుకునేందుకు ఇప్పటి వరకు సరైన పరీక్షలు లేవు.ఇప్పుడు ప్రతి నియోజకవర్గానికో

Read more