రాజరీయానికి  పరిపాలన మధ్య కనిపించని వారధి

Date:20/08/2019 విజయవాడ ముచ్చట్లు: వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి తన పరిపాలనలో ఎక్కువగా వినియోగించిన వాక్యం ఇది. వినిపించిన మాట ఇది. తన ఆలోచనలకు భిన్నంగా ఎవరైనా ఏదైనా, సలహా, సూచన ఇచ్చిన సందర్భంలో తన నిర్ణయంపై

Read more