వైజాగ్ స్టేషన్ లో యాప్ బేస్డ్ క్యాబ్స్

Date:20/08/2019 విశాఖపట్టణం ముచ్చట్లు: ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉండటంతోపాటు, సాధారణ చార్జీలతోనే గమ్యస్థానాలకు చేర్చడానికి వీలుగా విశాఖ రైల్వేస్టేషన్‌లో యాప్ బేస్డ్ క్యాబ్స్ విధానం అమల్లోకి రానుంది. దేశంలో బెంగళూరు రైల్వే స్టేషన్‌లో అమలవుతున్న దీనిని విశాఖ

Read more

 వైజాగ్ స్టేషన్ లో యాప్ బేస్డ్ క్యాబ్స్

Date:20/08/2018 విశాఖపట్టణంముచ్చట్లు: ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉండటంతోపాటు, సాధారణ చార్జీలతోనే గమ్యస్థానాలకు చేర్చడానికి వీలుగా విశాఖ రైల్వేస్టేషన్‌లో యాప్ బేస్డ్ క్యాబ్స్ విధానం అమల్లోకి రానుంది. దేశంలో బెంగళూరు రైల్వే స్టేషన్‌లో అమలవుతున్న దీనిని విశాఖ

Read more