9న బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సేవా సంఘం కార్యవర్గం ఎన్నిక

Date:04/06/2019 పుంగనూరు ముచ్చట్లు: పట్టణంలోని కోనేటి వద్ద గల శ్రీ హరిహర శంకర మఠంలో ఈనెల 9న ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు నియోజకవర్గ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సేవా సంఘ సమావేశం నిర్వహిస్తున్నట్లు అధ్యక్షుడు

Read more

9న బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సేవా సంఘం కార్యవర్గం ఎన్నిక

Date:03/06/2019 పుంగనూరు ముచ్చట్లు: పట్టణంలోని కోనేటి వద్ద గల శ్రీ హరిహర శంకర మఠంలో ఈనెల 9న ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు నియోజకవర్గ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సేవా సంఘం కార్యవర్గంను ఎన్నుకోనున్నట్లు ఒక

Read more