జూలై 30 వరకు బీఆర్ ఎస్ పోడిగింపు

Date:12/07/2019 విజయనగరం ముచ్చట్లు: విజయనగరం జిల్లాలోని  నాలుగు పట్టణ ప్రాంతాల్లో వేల సంఖ్యలో అక్రమ భవనాలు ఉన్నాయన్న విషయం బహిరంగ సత్యమైనా.. వాటిపై ఎటువంటి చర్యలకు ఉపక్రమించకపోవడంతో యజ మానులు సైతం నిర్లక్ష్యం నటిస్తూ కాలం

Read more