పిల్లలు జాగ్రత్త…కేరళ శిశు సంక్షేమ శాఖ ప్రత్యేక నోటీసు.  

కేరళ ముచ్చట్లు: దయచేసి ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఉండాలి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు.పదేళ్ల లోపు పిల్లల సంరక్షణకై తల్లిదండ్రుల దృష్టికి కేరళ ప్రత్యేక సందేశం.కరోనా చెడుగా పెరుగుతుంది.ఇది ఏ క్షణంలోనైనా చేరుకోవచ్చు మరియు సంపర్క అనారోగ్యం పెరుగుతోంది.

Read more