నిఘా మధ్యలోనే విత్తనాల పంపిణీ

Date:13/06/2019 ఖమ్మం ముచ్చట్లు: ఖరీఫ్ లో ప్రతి విత్తుకు లెక్కలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. రాయితీ విత్తనాల ధర తక్కువగా ఉంటుంది. వీటికి బహిరంగ మార్కెట్‌లో ఎక్కువ డిమాండ్‌ ఉంది. దీంతో చాలా మంది అవసరం లేకున్నా

Read more

నిఘా మధ్యలోనే విత్తనాల పంపిణీ

Date:13/06/2018 ఖమ్మం ముచ్చట్లు: ఖరీఫ్ లో ప్రతి విత్తుకు లెక్కలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. రాయితీ విత్తనాల ధర తక్కువగా ఉంటుంది. వీటికి బహిరంగ మార్కెట్‌లో ఎక్కువ డిమాండ్‌ ఉంది. దీంతో చాలా మంది అవసరం లేకున్నా

Read more