క్షీణిస్తున్న  పార్టీల సంబంధాలు

Date:18/05/2019 విజయవాడ ముచ్చట్లు: ప్రతి అయిదేళ్లకోసారి ఎన్నికలు వస్తుంటాయి. ఎవరో ఒకరు గెలుస్తుంటారు. అధికార, ప్రతిపక్షాలు రెండూ సమానభాగస్వామ్యం వహించాలి. ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియ సాఫీగా నడిచేందుకు, దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు పరస్పరం సహకరించుకోవాలి. రాష్ట్రంలో దేశంలో

Read more