– ఇంటింటికి కొళాయిలచే నీరు – జాతీయ రహదారికి అనుసంధానం – హెచ్‌ఎన్‌ఎస్‌ కాలువ విస్తరణ పుంగనూరు ముచ్చట్లు: ముప్పె ఏళ్లలో జరగని అభివృద్ధిని ఐదు సంవత్సరాలలో వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుతో చేపట్టాం. గ్రామాల్లో […]