-ఎండలో నిలుచున్న ఓటర్లు -మంత్రి పెద్దిరెడ్డి ఆగ్రహం పుంగనూరు ముచ్చట్లు: పుంగనూరు అసెంబ్లి ఎన్నికలు చెదురు ముదురు సంఘటనలు మినహా నియోజకవర్గంలో ప్రశాంతంగా సాగింది. సోమవారం పోలీంగ్‌ను ఆర్‌వో మధుసూదన్‌రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 7 […]