అనంతపురము ముచ్చట్లు: రైస్ మిల్లు లో బియ్యం ఆడించుకొని తిరిగి గుత్తి వైపు వెళ్తున్న ట్రాక్టర్ ను ఢీ కొట్టిన ప్రైవేట్ ట్రావెల్ వోల్వో బస్సు ప్రమాదంలో ట్రాక్టర్ లో ఉన్న 4 మృతి […]