చిత్తూరు కౌంటింగ్ సెంటర్ వద్ద అగ్ని ప్రమాదం

Date:20/5/2019 చిత్తూరు ముచ్చట్లు ఫ్లాష్..ఫ్లాష్… చిత్తూరు లోని ఎస్వీఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఆవరణ లో అగ్ని ప్రమాదం కౌంటింగ్ టేబుళ్ళను ఏర్పాటు చేస్తున్న ప్రాంతంలోనే అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.. కాస్త దూరం లోనే ఈవీఎంల

Read more