అమరావతి ముచ్చట్లు: నృత్య చరిత్ర అనేది కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచే ఉంది. కానీ ఇందుకు సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన మాత్రం 1982లో ఇంటర్నేషనల్ థియేటర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్​ UNESCO, ఇంటర్నేషనల్​ డ్యాన్స్ కమిటీలు కలిసి […]