18న గ్రామ వాలంటీర్ పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూలు

Date:16/11/2019 పెద్దపంజాణి ముచ్చట్లు: పెద్దపంజాణి మండలంలో ఖాళీగా ఉన్న గ్రామ వాలంటీరు పోస్టులను బర్తీ చేయుటకు ఇంటర్వ్యూ 18.11.2019 తేదీన మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయం నందు ఉదయం 10 గంటలకు నిర్వహించ బడును. ఈ అవకాశాన్ని నిరుద్యోగులు సద్వినియోగం

Read more