తిరుపతి ముచ్చట్లు: టీటీడీ ఉద్యోగస్తులకు నేడు ఇస్తున్న ఇళ్ళ పట్టల పై జగన్ ఫోటోపై ఇప్పటికే అభ్యంతర వ్యక్తం .టీటీడీ పరిపాలన భవనం వద్ద ముట్టడి కీ పిలుపు.జనసేన నేత కిరణ్ రాయల్ ను […]