Key ‘Lady’ Lilavati….Mayaledi who made half a million by saying Maya’s words

కీ ‘లేడీ’ లీలావతి….మాయ మాటలు చెప్పి కోటిన్నర కాజేసిన మాయలేడి

-నమ్మించి మోసం చేసింది ఓ మాయలేడి. కృష్ణా జిల్లా ముచ్చట్లు: కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో అమాయకులకు మాయమాటలు చెప్పి కోటిన్నర కాజేసింది మాయలేడి. గుడివాడలో…