-స్వార్థ రాజకీయాలకు ఆధ్యుడు కిరణ్‌ – పెద్దిరెడ్డితో బడుగులకు రాజ్యాధికారం – కిరణ్‌, చల్లాకు ఓటమి తప్పదు పుంగనూరుముచ్చట్లు: రాష్ట్రంలో స్వార్థ రాజకీయాలకు ఆధ్యుడు కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి. అవసరాలకు ఊసరవళ్ళి వలే రంగులు మారడం కిరణ్‌నైజం….ముఖ్యమంత్రి […]