కూరబలకోట ముచ్చట్లు: 32 వేల రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ అధికారులకు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుబడిన ఏఈ వెంకటరత్నం.ఎసిబి డిఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్న కార్యాలయంలో కొనసాగుతున్న తనిఖీలు.   Tags; Kurbalakota Vidyut […]