తిరుపతి  ముచ్చట్లు: ఎలాంటి పరిమిషన్స్ లేకుండా రమణయ్య గారి పల్లి పాకాల మండలం mpp స్కూల్ నందు స్కూల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయుడు హెడ్మాస్టర్ 15000 వేలకి పెద్దపెద్ద వృక్షాలను నరకడం జరిగింది.పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి […]