మమత, మాయాలు….ఎగురావచ్చు..

Date:18/05/2019 న్యూఢిల్లీ ముచ్చట్లు: కలిసి వచ్చే అవకాశాన్ని గమనించడం, దానిని అందుకోవడం … పరిస్థితులను అనుకూలంగా మలచుకోవడం రాజకీయాల్లో అవసరం. దీనిని సరైన విధంగా వినియోగించుకోగలిగినవారు అధికార పీఠాన్ని అందుకోగలుగుతారు. లేకపోతే ముంత ఒలకపోసుకుంటారు. అక్కడే

Read more