కాలం  చెల్లిన ఆటోలు 

Date:19/08/2019 వరంగల్ ముచ్చట్లు: పిల్లలను తీసుకెళ్లే ఆటోల స్థితిగతులు తెలుసుకోవడంలో తల్లిదండ్రులు విఫలమవుతున్నారు. ఒక్క ఆటోలో పరిమితికి మంచి తీసుకెళ్లిన పట్టించుకోవడం లేదు. డ్రైవర్‌కు కనీస అర్హత ఉందా ? లేదా తాగి డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడా

Read more