రంజాన్ తోఫా రెడీ

Date:22/05/2019 మెదక్ ముచ్చట్లు: ప్రస్తుత రంజాన్‌ మాసాన్ని పురస్కరించుకొని పేద ముస్లింలకు కానుకలను అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఈ మేరకు ఇప్పటికే జిల్లా కేంద్రంలో రంజాన్‌ కానుకలను పంపిణీ చేసేం దుకు సిద్ధంగా ఉంచారు.ప్రతి

Read more