లోక్ ఆధాలత్ లో కేసులు పరిష్కారమే అంతిమతీర్పు అవుతుంది

Date:14/12/2019 తిరుపతి ముచ్చట్లు: దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న లోక్ ఆధాలత్ కేసుల పరిష్కారంలో భాగంగా నేడు తిరుపతి న్యాస్థానంలో నిర్వహిస్తున్నామని ఇక్కడ పరిష్కరించుకున్న కేసులు అంతిమతీర్పు అవుతుందని పై కోర్టులకు వెళ్ళే అవకాశం వుండదని, ఇరుపక్షాలు

Read more