పల్నాడు  ముచ్చట్లు: ఆర్టీసీ అద్దె బస్సు డ్రైవర్ల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్న ఆర్టీసీ అద్దె బస్సుల యాజమాన్యం.ఇటీవల కాలంలో అద్దె బస్సుల ఓనర్ నరేంద్ర &నరేష్ డ్రైవర్లకు క్లీనర్ కు జీతాలు ఇవ్వకపోగా …❗ అందరినీ […]