గిరిపుత్రులకు ప్రత్యేకం

Date:12/06/2019 శ్రీకాకుళం  ముచ్చట్లు: మారుమూల గిరిజన గ్రామాల్లో నిరుపేద విద్యార్థులకు విద్యావకాశాలను కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది. మారుమూల గిరిజన గ్రామాల్లోని నిరుపేద విద్యార్థులు ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ ఆర్థిక స్థోమత లేకపోవడంతో విద్యాభ్యాసాన్ని

Read more