పూతలపట్టు ముచ్చట్లు: పూతలపట్టు నియోజకవర్గం ఐరాల మండలంలోనీ పుత్తరమద్ది పంచాయతీలోని వైయస్సార్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు సురేష్ బాబు రెడ్డి  కర్మ క్రియలకు హాజరైన మన పూతలపట్టు శాసనసభ అభ్యర్థి డాక్టర్ సునీల్ కుమార్. […]