కళ్యాణ దుర్గంలో మారుతున్న పరిస్థితులు

 Date:26/03/2019 అనంతపురం  ముచ్చట్లు: 2019 ఎలెక్షన్స్ నామినేషన్లు పర్వము కూడా పూర్తి అవ్వుతుంది,ఇక ప్రచారానికి మాత్రం రెండు వారలే సుమయం ఉంది,ఇరు పార్టీ నేతలు ఓటర్లును ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో బిజి బిజీగా ఉన్నారు.

Read more