ఒట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ పక్కాగా నిర్వహించాలి 

– రాష్ట్ర ప్రత్యేక కౌంటింగ్ పరిశీలకులు  వినోద్ జూస్తీ   Date:21/05/2019 పెద్దపల్లి  ముచ్చట్లు: ఒట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ పక్కాగా నిర్వహించేలా  తగిన  ఎర్పాట్లు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రత్యేక కౌంటింగ్ పరిశీలకులు వినోద్ జుస్తీ సంబంధిత

Read more