ఎన్నికలు ముగిశాయి… ఆరోపణలు మిగిలాయి

Date:20/05/2019 న్యూఢిల్లీ ముచ్చట్లు: ఉన్నత రాజ్యాంగబద్ధ స్థానాల్లో ఉన్నవారు నిష్పాక్షికంగా, సందేహాలకు అతీతంగా ఉండాలని మనం ఆశిస్తాం. ఈ సందర్బంగా జూలియస్ సీజర్ భార్య ఉదంతాన్ని ప్రస్తావిస్తుంటాం. లేశమాత్రం కూడా అనుమానానికి తావివ్వకుండా స్వచ్ఛంగా ఉండాలనేది

Read more