ఏపీలో ఇంజనీరింగ్ ఫీజు 35 వేలే

Date:12/07/2019 విజయవాడ ముచ్చట్లు: ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజీలకు కామన్‌ ఫీజు విధానం అమలు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. రాష్ట్రంలోని 277 ప్రైవేట్‌ ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజీలకు ట్యూషన్‌ ఫీజు ఒకే విధంగా ఉండేలా ఫిక్స్ చేయాలనే

Read more