ఉడాకు భారంగా మారుతున్న ట్రై జంక్షన్

Date:12/07/2019 విశాఖపట్టణం ముచ్చట్లు: విశాఖపట్నంలోని గాజువాక, సబ్బవరం, పరవాడ మండలాల పరిధిలోని ట్రై జంక్షన్‌ ప్రాంతంలో ఉన్న 900 ఎకరాల భూమితో పాటు కొమ్మాది, పరదేశి పాలెంలలో ఉన్న 149.77 ఎకరాల భూమిని సమీకరించేందుకు ప్రభుత్వం

Read more