రంగారెడ్డి ముచ్చట్లు: రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్ బండ్లగూడ లో ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యం అతి ఉత్సాహం చూపించింది. అయ్యప్ప మాల వేసుకుంటే స్కూల్ లోకి నో ఎంట్రీ.. స్కూల్ డ్రేస్ ఉంటేనే స్కూల్ లోకి […]