పెళ్లి చేసుకుంటానని మెసం చేశాడు

Date:20/05/2019 రంగారెడ్డి ముచ్చట్లు: ఇంట్లో పనిచేస్తున్న యువతిని పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించిన యజమాని కొడుకు ఆమెను లొంగదీసుకుని లైంగికంగా వాడుకున్నాడు. తీరా ఆమె పెళ్లి ప్రస్తావన తెచ్చేసరికి తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోవడం లేదని, తాను బిజినెస్‌లో నిలదొక్కుకున్న తర్వాత

Read more