Browsing Tag

Valmiki Maharshi’s life as an idealist who wrote the famous Ramayana is an ideal-District Collector Musharraf Farooq

ప్రసిద్ధ రామాయణం రాసిన వాల్మికి మహర్షి జీవితం ఆదర్శప్రాయ-జిల్లా కలెక్టర్ ముషరాఫ్ ఫారూకి

నిర్మల్ ముచ్చట్లు: బుధవారం జిల్లా కల్లెక్టర్ కార్యాలయం లో వాల్మికి జయంతి సందర్బంగా వెనుక బడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ…
Translate »
You cannot copy content of this page